Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych ( dalej: „ Administrator”) jest Solgar Energy Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, ul. Ludmiły 12.

DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: info@slogar.energy w temacie „Dane osobowe” lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „Dane osobowe”.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • odpowiedzi na Państwa zapytanie, przedstawienie oferty, kontaktu związanego z ofertą, zawarcia i realizacji umowy, dostawy/realizacji zamówionych produktów i usług, wzajemnych rozliczeń, realizacji ewentualnych zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji, realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, w tym rękojmi i gwarancji (podstawa przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości (podstawa przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia(podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • organizacji programów lojalnościowych, szkoleń, konkursów oraz akcji promocyjnych ( podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych ( podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
przejdź do kontaktu

Nowoczesny dom?

to taki, w którym ekologia, ekonomia i ergonomia
uzupełniają się wzajemnie, dając poczucie komfortu
i niezależności.